Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği, Türkiye'de Veri Okuryazarlığını artırmak ve veri becerileri kazanımlarını yaygınlaştırmak için 2015 yılı Aralık ayında Ankara'da kuruldu. 7 Mayıs 2016 tarihinde birinci Olağan Genel Kurul toplantısını yaptı. Dernek, Veri Okuryazarlığı (VO), Veri Gazeteciliği (VG), Açık Veri (AV), Açık Devlet (AD) konularıyla ilgili çalışmaları geliştirmeyi hedefliyor.   ..