Ödev|Proje Fikri Geliştirme-2 

 • Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği PTT Tunus Caddesi Şubesi PK 40 Çankaya / Ankara

 • +90 (0312) 911 3073

 • info@avvg.org.tr

 

Duyuru

Buradasınız : Forum Ana Sayfa | Proje Fikri Geliştirme | Ödev|Proje Fikri Geliştirme-2

2016-08-10 16:33:00

Ödev|Proje Fikri Geliştirme-2 416

 • online
 • avvgd
 • Forum Mesajları : 30
 • Profil Sayfasına Bak
 • Kayıt Tarihi : 07.09.2012
 • Toplam Test Puanı : 92
  Toplam Ödev Puanı :
  Genel Toplam : 92
  %26

1. Hafta: Proje Taslağı

Bir proje fikri özetini yazınız. Maksimum 150 kelime olmalı. Proje fikri sade tutulmalı, hedef odaklı olamalıdır. Projenin neden haber değeri taşıdığını açıklayınız.  Kendinize  şu soruları sorunuz: 
 • -Proje hangi açıdan haber değeri  taşıyor? 

 • -İnsanların bilmediği / daha önce duymadıkları hangi konuyu ortaya çıkarıyor?  

 • -Proje daha önce yapılmamış bir haberin yazılmasını, araştırılmasını sağlar mı?

 • -Neden okuyucular  projeyi/haberi önemsemeli? Araştırma yaparak proje fikriniz ile ilgili daha önce neler yazılmış ya da yazılmamış inceleyerek,  projeyi nasıl daha etkin şekilde geliştirebileceğinizi yazınız. Hangi veriyi kullanacağınızı araştırınız. Ve hangi sorunlarla karşılaşabileceğinizi belirtiniz. (İsteğe Bağlı Final Projesi ile ilgili daha fazla detay için tıklayınız  )


2016-08-13 14:52:52

Ödev|Proje Fikri Geliştirme-2 :

 • online
 • Nedim Ahmet ERENLER
 • Forum Mesajları : 13
 • Profil Sayfasına Bak
 • Kayıt Tarihi : 20.06.2016
 • Toplam Test Puanı : 104
  Toplam Ödev Puanı : 110
  Genel Toplam : 214
  %61

Projem hayvancılık üzerine. Birleşmiş Milletler desteğiyle dünya üzerindeki büyük ve küçükbaş hayvanlarının çeşitleri belirlenerek,bunların hastalıktan korumak ve gelişimini daha iyi sağlamak için çeşitli ülkelerde hayvanların yapılarının incelenip toplanması ve sınıflandırılması ve daha sonra rapor haline getirilmesi. Bu projede amaç, özellikle ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı ülkelerin bu raporlar sayesinde hayvancılığım gelişmesi ve yayılması, böylece hem ekonominin gelişmesi hem de insan sağlığı için olmazsa olmaz olan et tüketiminin yayılması.Projenin haber değeri taşımasının nedeni insan sağlığına doğrudan etkisi olan bir proje olması. Bugün özellikle dünyada fakirliğin yaygın olduğu bölgelerde bu tip çalışmaların yapılması altın değerindedir. Bu sebeple, iyi bir şekilde yürütüldüğü takdirde, dünya kamuoyunu etkileyecek bir proje özelliği taşımaktadır.İnsanların bilmediği nokta, bu hayvanların yapılarıdır. Bu hayvanların sağlık yapılarının detaylı ve derli toplu şekilde orta konması, dünya üzerinde hayvan piyasasını büyütüp yayılmasını sağlayacak hem de ete ulaşımı arttıracaktır. Bu sebepte hem hayvancılık sektöründe çalışanların, hem fakir halkların hem de yardım kuruluşlarının ilgisini çekecektir.Proje hayvanların daha önce ortaya konmamış olan yapılarını ortaya koymak üzerine olduğundan ve pazarda yenilik yaratacağından hem bilimsel açıdan hem de ekonomik açıdan yenilik yaratacaktır.Proje, hem ete ulaşımı kolaylaştıracak hem et piyasasını değiştirecek hem de sağlığa dair birçok gerçeğin ortaya konmasını sağlayacak hem de etin dünya üzerinde yayılımını arttıracağından insanlar bunu önemseyeceklerdir.


2016-08-15 14:13:54

Ödev|Proje Fikri Geliştirme-2 :

 • online
 • Hürdoğan Aydoğdu
 • Forum Mesajları : 2
 • Profil Sayfasına Bak
 • Kayıt Tarihi : 13.06.2016
 • Toplam Test Puanı : 82
  Toplam Ödev Puanı : 20
  Genel Toplam : 102
  %29

HOŞGÖRÜ/TOLERANS'A NEDEN İHTİYACIMIZ VARTOLERANS  VE HOŞGÖRÜ PROJESİ AMAÇ :  Son yıllarda toplumsal hoşgörüsüzlüğün inanılmaz boyutlarda artmış olması, toplumun fiziki olmasa da ruhsal bir parçalanma içine girmesi dolayısıyla, tolerans ve hoşgörü  kavramlarının oluşturulması,  geleneksel hoşgörünün bireysel ve toplumsal düzeyde yeniden canlandırılması amacıyla bir tohum atmaktır. Toplumu oluşturan  bireylerin birbirlerine tahammül edemez seviyeye gelmesi ülkemizi  adım adım toplumsal çözülmeye, çürümeye  doğru götürmektedir. Batıda da bu durumlar yaşanmış, uzun yıllar süren çatışmalar sonucunda felsefeci,aydın ve düşünürlerin katkılarıyla tolerans kavramı toplumlarda yerleştirilerek karşılıklı uzlaşma yoluna sağlanmış, ülkeler enerjilerini çatışmaya değil gelişmeye yönelterek çağdaş uygarlığın temelleri atmışlardır. Bu günkü gelişmişlik düzeylerinin temelinde, toplumsal barışın temelinde bu  iki kavram; tolerans ve hoşgörü yatmaktadır.  Hoşgörüsüzlüğün ve toleranssızlığın, şiddeti, terörü, ayrışmayı artırdığı, küçük farklılıkları büyüttüğü, insani değerlerimizi aşındırdığı  günümüzde gerek ülkemizde gerekse dünyada tolerans ve hoşgörü kavramlarının yaygınlaştırılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç  olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla tolerans ve hoşgörünün yaygınlaştırılması için bu dizi etkinlik programını hazırladık. Doğal olarak bu uzun soluklu bir hareketin ilk adımıdır. Tolerans ve hoşgörü kavramlarının toplum genelinde yaygınlaştırılması uzun yıllar alabilir ama bir yerden de başlamak gerekiyordu.Bu sunum ile, toplumsal gelişme, ülkenin refâhı ve çocuklarımızın geleceği için bir katkımın olmasını  amaçlıyorum. Sunum hazırlama,da önce  on onbeş fotograftan oluşan  şiddet  sonucu ortaya çıkan görüntüler, sunulacak. Sonra hoşgörü ve tolerans kavramlarının içerikleri, anlamları ve biribirini ne kadar karşıladıkları açıklanmaya çalışılacak.Sonra ülkemizdeki ayrışma ve kutuplaşmayı konu alan bir saha araştırmasından seçilen çarpıcı sonuçlar slayt gösterisi olarak hazırlanıp, izleyici kitlesine sunulacak.İzleme sonunda  görüşlerini belirtmeleri istenerek, katılımları da sağlanmaya çalışılacak.  


2016-08-15 14:25:08

Ödev|Proje Fikri Geliştirme-2 :

 • online
 • Denizcan Akar
 • Forum Mesajları : 16
 • Profil Sayfasına Bak
 • Kayıt Tarihi : 13.07.2016
 • Toplam Test Puanı : 104
  Toplam Ödev Puanı : 112
  Genel Toplam : 216
  %62

Proje: LGBTİ bireylere yönelik işlenen nefret cinayetlerinin sayısına ulaşıp mümkün olduğunca ülkelere,coğrafyaya,şehirlere göre sınıflandırılması.

Nefret cinayetleri sonucunda öldürülen lgbti bireylerin sayısına dikkat çekerek yeni verilere ulaşmak ve sorunun çözümüne dair yeni enformasyonlar sağlanmasıyla haber değeri sağlanır.

Resmi kaynaklarda istatistik veriler derlenirken cinsiyet sınıflandırması yapılmadığından dolayı resmi kaynaklardan veri araştırması yaparken zorlanılabilir ancak başta uluslararası sivil toplum kuruluşları olmak üzere çeşitli verilere ulaşılabilir.


2016-08-15 23:16:40

Ödev|Proje Fikri Geliştirme-2 :

 • online
 • Hilal HIDIR
 • Forum Mesajları : 7
 • Profil Sayfasına Bak
 • Kayıt Tarihi : 26.07.2016
 • Toplam Test Puanı : 84
  Toplam Ödev Puanı : 70
  Genel Toplam : 154
  %44

ENERJİ KAYNAKLARININ  BİLİNÇLİ TÜKETİMİ:TÜRKİYE'DE KİŞİBAŞI ELEKTRİK TÜKETİMİ VE DOĞALGAZ TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ PROJESİ                                                                                        Uzun süredir ve büyük şehirlerde ve son zamanlarda taşralarda yaygınlaşmaya başlayan doğalgaz tüketimini gözönüne alırsak,kamu sektörünün daha iyi hizmet verebilmesi için halkların da kişibaşı tüketimleri ve üretilen enerji kaynaklarının niteliği açısından bilgi sahibi olması gerektiği kanısındayım.Bu projedeki amacım ise halkların kişibaşı elektrik ve doğalgaz üretim ve tüketimleri  hakkında bilgi sahibi olması ve bu bilgileri istatistiksel ve verisel olarak destekleyerek tüketimlerinde daha bilinçli olmalarının sağlanması..Verilerin temini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,OECD Enerji Tüketimi,World Bank Data kurumlarından sağlanacaktır.Çalışmada eksik kalınan nokta ise araştırmada enerji talebinde belirleyici olan fiyatların her yıl için mevcut olmaması..Ancak bu sorunun üstesinden fiyatlar analize dahil edilmeyerek yada belirli yıllar göz önüne alınarak gelinebilir.Enerji tasarrufunun gündeme geldiği ve enerji tasarrufu ile sağlanabilecek kaynakların farklı alanlara kaydırılarak destek sağlanması ayrıca da enn önemlisi halkın enerji tüketimi konusunda bilinçlenmesi için haber değeri taşıdığını düşünüyorum.Bu konuyla ilgili çalışmalar daha çok akademik camiada yapılmış olup halka açık ve net bir haber olarak sunulmamıştır,bilgilendirme amaçlı TEDAŞ ın analiz raporları elde edilebilir.


2016-08-16 14:50:39

Ödev|Proje Fikri Geliştirme-2 :

 • online
 • efsun ağırtaş
 • Forum Mesajları : 12
 • Profil Sayfasına Bak
 • Kayıt Tarihi : 14.06.2016
 • Toplam Test Puanı : 110
  Toplam Ödev Puanı : 120
  Genel Toplam : 230
  %66

Merhabalar,Benim projem; son yıllarda çevre alanında Türkiye'de ne kadar yol katedildiği ile ilgili olacak. Belirleyeceğim bir çevre bileşeni (su, toprak, hava, korunan alanlar, ormanlar vs.) üzerinden belirli bir periyotta ne gibi gelişmeler yaşandığını anlatmaya çalışacağım. Örneğin korunan alanların son on yıl içerisinde ne kadar genişlediği ya da daraldığı, bu konuda çıkarılan kanun veya yönetmeliklerin sayısının ve içeriğinin alanların daralması ya da genişlemesiyle ne kadar bağdaştığı, bu alanda resmi makamların söyledikleri ve aslında uyguladıkları arasındaki tutarlılığı ölçmeye çalışacağım. Son dönemde gündeme gelen çevre tahribatlarının değerlendirilmesi, neler olup bittiğinin anlaşılması için iyi bir fikir verebileceğini düşünüyorum bu projenin. Konu ile ilgili çeşitli formatlarda pek çok resmi kaynak ve stk verisi bulunuyor.


2016-08-16 14:57:37

Ödev|Proje Fikri Geliştirme-2 :

 • online
 • Gökhan Öner
 • Forum Mesajları : 39
 • Profil Sayfasına Bak
 • Kayıt Tarihi : 14.06.2016
 • Toplam Test Puanı : 98
  Toplam Ödev Puanı : 122
  Genel Toplam : 220
  %63

HAYAT BOYU ÖĞRENME HAYAT BOYU SPOR .... PROJEMİN TEMEL AMACI ÖRGÜN EĞİTİMİN DIŞINA ÇIKMIŞ ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE SPOR FAALİYETLERİ ARACILIĞI İLE YENİ ÖĞRENME İMKANLARI OLUŞTURMAK VE ONLARIN BU ÖĞRENME İMKANLARI SONUCUNDA ÖĞRENECEKLERİ DAVRANIŞLARI GENELLEMELERİNİ SAĞLAMAKTIR ..PROJE SONUNDA OLABİLECEK EN ÖNEMLİ ÇIKTI İSE ENGELLİ EĞİTİMLERİNDE KULLANILABİLECEK EĞİTİM MODÜLLERİNİN HAZIRLANMASI OLACAKTIR ...


2016-08-16 16:01:29

Ödev|Proje Fikri Geliştirme-2 :

 • online
 • gizem ulusoy
 • Forum Mesajları : 22
 • Profil Sayfasına Bak
 • Kayıt Tarihi : 15.06.2016
 • Toplam Test Puanı : 116
  Toplam Ödev Puanı : 198
  Genel Toplam : 314
  %90

1. Hafta: Proje TaslağıFinal projesi olarak Türkiye'deki gayrimenkul alanında özellikle de konut üretiminde ve fiyatlandırılmasında sığınmacıların rolünü ilgili verileri kullanarak araştırmayı düşünüyorum. Projenin hedefi olası bir dışsal faktör karşısında konut fiyat endeksinin nasıl değiştiğini görmek olacaktır.  Projenin; yıllardır gündemde olan ve uzun süre daha üzerinde kafa yorulması gereken bir konuyu temel aldığı için haber değeri taşıdığını düşünüyorum. Henüz araştırdığım kadarıyla bu konuda merkez bankasının istatistiksel verileri var.  Bu ve benzeri verileri göç süreciyle ilişkilendirerek yapılandırmayı hedefliyorum.

   

2016-08-16 18:15:11

Ödev|Proje Fikri Geliştirme-2 :

 • online
 • Fırat Demirel
 • Forum Mesajları : 11
 • Profil Sayfasına Bak
 • Kayıt Tarihi : 14.06.2016
 • Toplam Test Puanı : 102
  Toplam Ödev Puanı : 106
  Genel Toplam : 208
  %60

Türkiye'de İnternet/Teknoloji Girişimlerinin Aldığı Yatırımların Yıllara Göre DeğişimiBu veri odaklı projeyle Türkiye'de internet girişimciliğinin yatırımcılardan ne kadar ilgi gördüğünü ortaya koymayı hedefliyorum. Keza kamu, medya ve toplum genelinde internet girişimciliği kavramının oturması için de bu tür bir çalışmanın gerekli olduğuna inanıyorum.Bu alandaki halka açık verilerin yetersizliği, yatırımcı ve girişimcilerin şeffaf davranmaması gelişmelerin duyulmasının önüne geçiyor. Ben de bu araştırmayla yatırımcılar ve girişimciler için referans niteliğinde bir çalışma yapmayı hedefliyorum.Bu tür bir çalışmanın farklı alanlardaki ekonomik analizlerde dikkate alınabileceğini de söyleyebilirim. Kişisel iş tecrübem gereği bu alandaki verileri araştırma ve bilgi toplama şansımın yüksek olduğunu söyleyebilirim.Kullanacağım kaynaklar Webrazzi.com, Startups.watch ve Deloitte gibi şirketlerin özel verileri olacak. Bu bilgiler burada paylaşamıyor ama projemde kullanabilceğim. Ayrıca varolmayan verilere bizzat araştırarak ulaştırmaya çalışacağım.  


2016-08-16 18:32:12

Ödev|Proje Fikri Geliştirme-2 :

 • online
 • Duygu Furuncu
 • Forum Mesajları : 6
 • Profil Sayfasına Bak
 • Kayıt Tarihi : 21.06.2016
 • Toplam Test Puanı : 92
  Toplam Ödev Puanı : 36
  Genel Toplam : 128
  %36

PROJE FİKRİ Gençlerini kurmaca ve gerçeklik eksenin olan haberleri ayırt edebilmeleri için gerekli donanımı ve bilgiyi kazandırmak amacı ile medya okuryazarlığı önemli çalışma alanlarından biri haline gelmiştir. 2000'li yıllarda Dünyada ki eğitim politikalarına bakıldığında Medya Okuryazarlığının yoĞun bir şekilde gündemde olduğu görülmüştür. Günümüzde yer alan iletişim teknolojilerine her alanda maruz kalmaktan dolayı gençlerin medya okuryazarlığı konusunda bilgi sahibi olması projenin haber değeri açısında önemlidir. Araştırmada ele almak istediğim nokta yıllara göre Medya Okuryazarlığının yurtdışında yer alan ülkelerle, Türkiye'deki durumunu karşılaştırmak ve Türkiye'nin MedyaOkuryazarlığı konusunda nerede olduğunu gözler önüne sermektir. Yapmak istediğim araştırma için Türkiye'de Medya Okuryazarlığı verilerine ulaşmak için  RTÜK'den ve İletişim Fakültelerinden verilere ulaşmayı, yurtdışı verileri içinse açık veri kaynaklarını kullanarak veriyi yapılandırmayı planlıyorum. 


2016-08-16 19:42:37

Ödev|Proje Fikri Geliştirme-2 :

 • online
 • Mehmet Yeğin
 • Forum Mesajları : 7
 • Profil Sayfasına Bak
 • Kayıt Tarihi : 31.07.2016
 • Toplam Test Puanı : 48
  Toplam Ödev Puanı : 60
  Genel Toplam : 108
  %31

Ülkemizde 7 Haziran 2015 tarihindeki genel seçimlerden sonra başlayan karşılıklı çatışmalı süreçte hiç kuşkusuz en çok sivillerin gündelik hayatları etkilenmiş; bazen sivil insanlar da hayatını kaybetmiştir. Buna bağlı olarak da çok sayıda sivil can güvenliklerini sağlamak için doğup büyüdükleri evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Ben genel olarak bu yer değiştirme öncesinde ve sonrasındaki illerin nüfus kayıtlarını karşılaştırarak sivil kayıplara dikkati çekmek ve yer değiştiren insanların ekonomik ve sosyal hayatlarına nasıl devam ettiklerini ortaya koymak için iş kollarının dağılımındaki dalgalanmaları görselleştirerek sunmak istiyorum. Aynı zamanda da projemin üçüncü ayağı olarak o bölgelerdeki sivil iradenin karar mekanizmalarına yansıması olarak sayılabilecek sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini yine 7 Haziran öncesi ve sonrasını grafikler yardımıyla kıyaslayıp sivil iradeye vurgu yapmak istiyorum. 

2139