Veri ile Hikaye Anlatma Pratiği-2 

 • Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği PTT Tunus Caddesi Şubesi PK 40 Çankaya / Ankara

 • +90 (0312) 911 3073

 • info@avvg.org.tr

 

Duyuru

Buradasınız : Forum Ana Sayfa | Veri ile Hikaye Anlatma | Veri ile Hikaye Anlatma Pratiği-2

2016-09-05 00:33:47

Veri ile Hikaye Anlatma Pratiği-2 416

 • online
 • avvgd
 • Forum Mesajları : 30
 • Profil Sayfasına Bak
 • Kayıt Tarihi : 07.09.2012
 • Toplam Test Puanı : 92
  Toplam Ödev Puanı :
  Genel Toplam : 92
  %26

Herkese merhaba, "Brüt ve Asgari Ücret  ve Hesaplanışı " iki sayfada yer alan veri setlerini  analiz ederek  dikkat çekici taraflarını yazarak hikayeleştiriniz.( En az 150 sözcük) Veri seti:
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jvCT0bwuqZtZzIyIR-hO_U5yIt66eLcOLsbI4P3rjbE/edit#gid=711877318


2016-09-05 12:26:35

Veri ile Hikaye Anlatma Pratiği-2 :

 • online
 • Ali Demirtaş
 • Forum Mesajları : 17
 • Profil Sayfasına Bak
 • Kayıt Tarihi : 04.07.2016
 • Toplam Test Puanı : 114
  Toplam Ödev Puanı : 152
  Genel Toplam : 266
  %76

2005 yılında Türk lirasından altı sıfır atılmasının ardından tabloya baktığımızda, 16 yaşını dolduran ve bekârlar için asgari ücretin brüt 488 lira, bu ücretin işverene maliyetinin ise 593 lira olduğunu görüyoruz. Aynı yıl gelir vergisi 62 lira, damga vergisi 3 lira olurken; çalışana net 350 lira ödeniyor. Yani maaştan toplam 138 lira kesinti yapılıyor.2013 yılının eylül ayında brüt asgari ücret 1021 lira olurken, toplam 251 liralık kesinti ile çalışana 803 lira ödeniyor. İşverene maliyeti ise 1251 lira oluyor.2016 yılında brüt 1647 lira, net 1300 lira olan asgari ücretin toplam kesintisi 346 liraya yükseliyor. Bu ücretin işverene maliyeti 2017 lira oluyor.2004 yılına kadar uygulanan özel indirim tutarı kaleminin kaldırıldığını gözlemliyoruz.Tablonun geneline baktığımızda asgari ücretteki en büyük kesinti kaleminin yüzde 15 oranıyla gelir vergisi olduğunu görüyoruz. 1996 – 1998 yılları arasında yüzde 25 olan gelir vergisi oranı, 1998 yılında yüzde 20’ye, 1999’dan itibaren de yüzde 15’e düşüyor.Asgari ücretin daha makul ve yaşanabilir bir ücret seviyesine gelmesi için vergi kesintilerinin daha da düşürülmesi ya da kaldırılması gerekiyor.


2016-09-05 23:14:54

Veri ile Hikaye Anlatma Pratiği-2 :

 • online
 • İlden Dirini
 • Forum Mesajları : 22
 • Profil Sayfasına Bak
 • Kayıt Tarihi : 14.06.2016
 • Toplam Test Puanı : 102
  Toplam Ödev Puanı : 170
  Genel Toplam : 272
  %78

Asgari ücretli de patron da devlete çalışıyorTÜİK verileri asgari ücretin aslında devletin çalışandan elde etmesi gereken asgari karı gösterdiğini kanıtlar nitelikte. 1 Ocak 1996 ile 1 Ocak 2016 tarihleri arasında 6 aylık periyotlar halinde sunulan rakamlar asgari ücretteki devlet yükünü gösteriyor. Patronun bir işçi için harcadığı para ile işçinin eline geçen arasında neredeyse %50 oranında fark var. İşçi tarafında brüt ile net arasında yüzde 30'luk bir fark gözleniyor. Hesaplama kalemlerinde SSK primleri hatırı sayılır yer tutuyor, bahsedilen yıllar arasında işçiden kesilen sigorta prim oranı değişmezken, patrondan kesilen sigorta prim oranının 2013 yılında işveren aleyhine yüzde birlik bir artış kaydettiği görülüyor.Tek ücret 7 kesintiAsgari ücrette devletin 7 kalemde kesinti yaptığı görülüyor. Gelir vergisi, sigorta prim kesintileri, işsizlik sigortası kesintileri devletin yaptığı kesinti kalemleri olarak öne çıkıyor. Zaten asgari geçim koşulları üzerinden hesaplanan, bu kriterleri dahi çokca tartışılan asgari ücretten alınan yüksek gelir vergisi oranları da dikkat çeken bir başka nokta. Yüzde 25 gibi ciddi bir rakamdan bugün yüzde 15'e indirilen asgari ücretten gelir vergisi alınması günümüzde de tartışılan noktalardan. Veriler asgari ücretten gelir vergisi alınmaması talebinin ne kadar haklı bir talep olduğunu gösteriyor. 


2016-09-06 00:09:32

Veri ile Hikaye Anlatma Pratiği-2 :

 • online
 • Elif Bilici
 • Forum Mesajları : 23
 • Profil Sayfasına Bak
 • Kayıt Tarihi : 13.06.2016
 • Toplam Test Puanı : 108
  Toplam Ödev Puanı : 166
  Genel Toplam : 274
  %79

2005 yılında Türk lirasından altı sıfırın atıldığını görebiliyoruz.2004'e kadar özel indirim tutarı uygulanmıştır.10.1.2013 tarihli ve 6385 sayılı Kanun ile 1.9.2013 tarihinden itibaren, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca %1 ila %6,5 arasındaki kısa vadeli sigorta kolları oranları %2 olarak sabitlenmiştir.1/1/2004'ten itibaren  SSK Primi (Alt sınır ile asgari ücret arasındaki farka ilişkin) ve TTP / İşsizlik Sig. Primi (Alt sınır ile asgari ücret arasındaki farka ilişkin) devlet tarafından karşılanmıştır.1/1/1996- 1/1/1998 yılları arası gelir verigisi %25 ,7/1/98 -10/1/1998  yılları arası gelir verigisi %20,1/1/1999dan günümüze de gelir vegisinin %15 olduğunu tablodan görebiliyoruz. Ayrıca gelir vergisi kaleminin en yüksek kesinti kalemi oldugunu söyleyebiliriz.Aktuel olarak da son asgrai ücret değerlerinin 1 Ocak 2016'ya göre brüt: 1.647,00 ve net:1.300,99    olduğunu söyleyebiliriz.

 


2016-09-06 01:54:38

Veri ile Hikaye Anlatma Pratiği-2 :

 • online
 • Selçuk AYDIN
 • Forum Mesajları : 10
 • Profil Sayfasına Bak
 • Kayıt Tarihi : 15.06.2016
 • Toplam Test Puanı : 110
  Toplam Ödev Puanı : 82
  Genel Toplam : 192
  %55

1998 yılına kadar arasında yüzde 25 olan gelir vergisi oranı bu yıl yani 1998"de  yüzde 20"ye, 1999 da ise yüzde 15"e düşmüştür. Buna rağmen tablodaki  en büyük kesinti kalemi yüzde 15 lik oranıyla yine gelir vergisi kalemidir.asgari ücretletden 7 ayrı baslıkta kesinti yapılmaktadır.1998 den 2001 in son dönemine kadar işsizlik sigortası kesintisi %2 den % 1 e düşmüştür. özel indirim kalemini 2004 de kaldırılmıştır.2013 yılından itibaren işveren katkı payı %19.5 dan  %20 ye yükseltilmiştir.

Tabloya baktığımızda genel anlamda 2007 2012 ve 2014 yıllarında  kesintilerde azalma olduğu dolayısıyla net ödenen ücretlerde artış olduğu söylenebilir.Güncel ücret:  brüt: 1.647,00 ve net:1.300,99  dir ( Ocak 2016)


2016-09-06 15:13:01

Veri ile Hikaye Anlatma Pratiği-2 :

 • online
 • gizem ulusoy
 • Forum Mesajları : 22
 • Profil Sayfasına Bak
 • Kayıt Tarihi : 15.06.2016
 • Toplam Test Puanı : 116
  Toplam Ödev Puanı : 198
  Genel Toplam : 314
  %90

ASGARİ ÜCRETE AZAMİ KESİNTİ T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü  tarafından yayınlanan istatistikler incelendiğinde yıllar itibariyle asgari ücretteki brüt / net farkının artarak günümüze ulaştığı görülmekte.

1 Ocak 1975 ile 1 Ocak 2016 tarihleri arasında her altı ayda bir elde edilen verilerin grafiğine bakıldığında 1996-98 yıllarından itibaren asgari ücretteki net brüt farkının dramatik bir şekilde arttığını görüyoruz.T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü; brüt ücretten yaptığı kesintiler; gelir vergisi, sigorta prim kesintileri, damga vergisi, işsizlik sigortası gibi başlıklardan oluşuyor.Ocak 2016'da asgari ücretin işverene maliyeti 2.017,58 iken işçinin eline geçen net tutar 1.399,95 olmuş. Kesintilerin  içinde %15lik oranıyla aslan payını kapan gelir vergisinin olduğu düşünüldüğünde akıllara yıllardır  süregelen bir tartışmanın gelmesi de kaçınılmaz: vergilendirmede adaletsizlik. Özellikle de ücret gelirlerinin vergilendirilmesindeki bu tutum asgari ücret üzerinden incelendiğinde ücretli çalışan için durumun ne kadar önemli olduğu görülmekte. 


2016-09-06 20:03:13

Veri ile Hikaye Anlatma Pratiği-2 :

 • online
 • Naz Vardar
 • Forum Mesajları : 17
 • Profil Sayfasına Bak
 • Kayıt Tarihi : 19.07.2016
 • Toplam Test Puanı : 114
  Toplam Ödev Puanı : 148
  Genel Toplam : 262
  %75

Son 10 yılda asgari ücret artışının en yükseği 2016 Ocak"ında yaşandı. Peki ama bu ne demek? Çalışanın cebine bir önceki yıldan 300 lira 45 kuruş daha fazla para girerken madalyonun öbür tarafında neler oluyor?

2006"dan itibaren baktığımızda asgari ücrette her ocak ve temmuz ayında yapılan artışlar ancak ortalama 34 lira 24 kuruş civarında seyrediyordu. Asgari ücretlerdeki en fazla artışla ancak Ocak 2015"te 58 lira 47 kuruşla karşılaşmıştık fakat 6 ay sonra o da 51 lira 47 kuruşa inmişti.1 Ocak 2016"dan itibaren 16 yaşın üstü ve bekar çalışanlar için brüt asgari ücret bin 647 liraya yükseltildi. Böylece net asgari ücret 2005"te altı sıfırın atılmasından beri en fazla artışla bin 300 lira oldu.Genellikle artan bir grafik gösteren son 10 yılın asgari ücretlerinin kesinti oranlarına bakıldığında ise son 14 yıldır sabit kaldığını söyleyebiliriz. Bu demek oluyor ki asgari ücret arttıkça kesintiler de artıyor. Yani devlete gelir vergisi, damga vergisi, SSK Primi ve İşsizlik Sigorta Primi olarak dönen miktarlar da artıyor. Bu yüzden 2016 asgari ücretine en yüksek asgari ücret olarak bakmanın yanında en fazla kesintinin yapıldığı sene olarak da bakmak mümkün.


2016-09-06 20:09:27

Veri ile Hikaye Anlatma Pratiği-2 :

 • online
 • ASLIHAN ARDIÇ ÇOBANER
 • Forum Mesajları : 22
 • Profil Sayfasına Bak
 • Kayıt Tarihi : 25.06.2016
 • Toplam Test Puanı : 102
  Toplam Ödev Puanı : 132
  Genel Toplam : 234
  %67


yıl brüt net % fark
1 Temmuz 2000 118.800.000 86.922.900 1.36
1 Ocak 2001 139.950.000 102.369.600 1.36
1 Temmuz 2001 146.947.500 107.323.830 1.36
1 Ağustos 2001 167.940.000 122.186.520 1.37
1 Ocak 2002 222.000.750 163.563.537  
1 Temmuz 2002 250.875.000 184.251.938 1.36
1 Ocak 2003 306.000.000 225.999.000  
1 Ocak 2004 423.000.000 303.079.500 1.39
1 Temmuz 2004 444.150.000 318.233.475  
1 Ocak 2005 488,70 350,15 1.39
1 Ocak 2006 531,00 380,46 1.39
1 Ocak 2007 562,50 403,02 1.39
1 Temmuz 2007 585,00 419,15 1.39
1 Ocak 2008 608,40 481,55 1.26
1 Temmuz 2008 638,70 503,26 1.26
1 Ocak 2009 666,00 527,13  
1 Temmuz 2009 693,00 546,48 1.26
1 Ocak 2010 729,00 576,57  
1 Temmuz 2010 760,50 599,12 1.26
1 Ocak 2011 796,50 629,95 1.26
1 Temmuz 2011 837,00 658,95 1.27
1 Ocak 2012 886,50 701,13  
1 Temmuz 2012 940,50 739,79  
1 Ocak 2013 978,60 773,01  
1 Temmuz 2013 1.021,50 803,68 1.27
1 Ocak 2014 1.071,00 846,00  
1 Temmuz 2014 1.134,00 891,03  
1 Ocak 2015 1.201,50 949,07 1.26
1 Temmuz 2015 1.273,50 1.000,54 1.27
1 Ocak 2016 1.647,00 1.300,99 1.26


 Özellikle 2000'ler sonrası AKP hükümetlerinin iktidiarda olduğu dönemde asgari ücrette ner ve brüt ücretlerde olan değişime dikkat edilmek istenilmiştir. tabloya göre brüt ücretin net ücrete oranı 2000'den 2008'e kadar 1.36-1.39 arasında iken 1 Ocak 2008 sonrası 1.26'ya düşmüştür. 2008'den sonra olan bu değişimi açıklayabilmek için hesaplama tablosuna bakılmış ama kesintilerde bu değişimi açıklayacak bir veri bulunamamıştır. 


2016-09-07 07:24:33

Veri ile Hikaye Anlatma Pratiği-2 :

 • online
 • Aysun Bayhan
 • Forum Mesajları : 15
 • Profil Sayfasına Bak
 • Kayıt Tarihi : 15.06.2016
 • Toplam Test Puanı : 116
  Toplam Ödev Puanı : 106
  Genel Toplam : 222
  %64

Bütçe ve Maliye Bakanlığı, 1975-2016 yıllara arasındaki asgari ücret istatistiklerini yayınladıYıllar itibarıyla asgari ücretin brüt, net ve işverene maliyeti ile hesaplanması (16 yaşını dolduran ve bekarlar için - tl/ay)başlıklı tablo da bile devletin güçlüden yani patrondan yana olduğu görülmekte.Asgari ücretlinin sadece çalışarak devlete ödediği vergi  net asgari ücretin %25ine denk geliyor1998 yılına kadar yüzde 25 olan gelir vergisi oranı,  1998"de yüzde 20"ye,  1999'da ise yüzde 15"e düşmüştür. Buna rağmen tablodaki  en büyük kesinti kalemi yüzde 15lik oranıyla yine gelir vergisi kalemidir. Ayrıca brüt ve net maaşlar incelendiğinde kesinti oranlarının küçülmesinin asgari ücretliye bir katkısının olmadığı görülür. 1975'ten 2016'ya kadar olan brüt ve net asgari ücret arasındaki fark yaklaşık olarak aynıdır. Asgari ücretin işverene getirdiği yükler, yani devletin asgari ücretliler sayesinde kazandığı para, net asgari ücretin neredeyse %25ine denk gelmektedir.Bumko verilerine göre devletin yükü asgari ücretlilerin sırtında!Devlet asgari ücretlinin kazandığı her 100tl'nin 25tlsini almaktadır. Tablodaki tüm yıllar boyunca ücretlerde ve kesintilerde değişiklik olsa da asgari ücretlinin devlete kazandırdığı oranda değişiklik olmamıştır. Bumko verilerine göre devletin yükü asgari ücretlilerin sırtındadır yorumunu yapabiliriz.


2016-09-07 17:45:56

Veri ile Hikaye Anlatma Pratiği-2 :

 • online
 • SEMA EKEKE
 • Forum Mesajları : 24
 • Profil Sayfasına Bak
 • Kayıt Tarihi : 21.06.2016
 • Toplam Test Puanı : 114
  Toplam Ödev Puanı : 180
  Genel Toplam : 294
  %84

Veri ile hikaye anlatimi1.tablo1 ocak 1975 senesinde   brut  maasinin   % 70.25  ni net olarak eline alan calisan,zaman icinde, calisan,en dusuk orani, 1 mayis 1979 tarihinde brutun  % 60.35 ni  net maas olarak almistir,1981 mayis,%73.78,1mayis 1982 de 74.05  ni almis ,Bundan sonrada dusese gecmis  ve % 62  kadar dusmus ,sonra yukselerek   1998 yilinda  % 72  gelir  2008 yilina kadar % 70  in altina dusmeden bu banda  inip,cikar1 ocak 2008  % 79  yukselir, 1 ocak 2016 kadarda  %  78,% 79 bandinda gidip gelir.1 Ocak 1975 te 1200 TL olan brüt maaş, on yıl sonra 41400 TL ye çıkmıştır. Tabloda Enflasyonun yuksek seyrini izleyebiliyoruz.Sonra Verilerden 1 ocak 2005  turk lirasinda alti sifirin atilmasiyla tl den ytl gecisi goruyoruz.1 Ocak 2016 da ise 1647 TL olduğu görülmektedir. Net maaşlar ise 1975 yılında 849 TL iken, 2016 Ocak ayında 1300,99 TL olmuştur.Genelde yilda iki defa ayarlama yapilmis olup,1994  yilinda ocak ,haziran,eylul olmak uzere 3 defa 1998,1999 ,2001  de sene icinde 3 defa iyilestirme ayarlamasi yapilmistir.1997 de enflasyon orani  % 91 oldugundan  asgari ucrette enflasyon oranlarina gore ayarlandigindan en yuksek  artisi goruyoruz. Asgari ucret  Ocak 1997 de  11.422 tl iken, agustos 1997 de- 22.943  tl olmustur.asgari ucret artirimi , o yilin enflasyon orani baz alinarak yapilmistir..Devletin as.ucret icin isciden yaptigi kesinti orani grafigi

 2.tabloSsk isci payi  % 14 ile  sabittir,issizlik sigorta primi isci payi % 2( 1996-2001 )den sonar da ,(2002-2016) yillarinda ise % 1 dusurulmustur.1996-1998  de gelir vergisi tutari  % 25 iken ,1998 % 20,(1999-2016) kadar da % 15 olarak indirildigini bununda isveren maliyetinde dususu getirdigini dusunuyorum,damga vergisi  faktoru dusuk bir faktor,isveren payida 19,5 ile sabit kaldigini 2013 de % 20,5 cikarildigini goruyorum.issizlik sigorta primi  isveren payi % 3  iken,2005  te % 2 dusurulmustur.Devlet yaklasik 1975 ten  2016  yilina kadar  %  10  isveren alacigindan ,% 1 gb  de calisandan alacaginda indirim uyguladigi gozlemlenmektedir.Devletin  asgari ucret icin isverenden kesinti oranini yillara gore  inceleyebiliriz.https://docs.google.com/spreadsheets/d/108Nz5Co57T9VJ9zyynp58jWdObij4zR7nIONeWLVK6Y/edit#gid=0 

 


2016-09-08 15:55:01

Veri ile Hikaye Anlatma Pratiği-2 :

 • online
 • Berfin İpek Sakaoğlu
 • Forum Mesajları : 20
 • Profil Sayfasına Bak
 • Kayıt Tarihi : 17.06.2016
 • Toplam Test Puanı : 106
  Toplam Ödev Puanı : 174
  Genel Toplam : 280
  %80

Maliye Bakanlığı"nın yayınladığı verilere bakıldığında asgari ücrette sürekli bir yükselme gözüküyor. Ne yazık ki şöyle bir gerçek var, asgari ücret yükseldikçe toplam kesintinin de arttığına dikkat çekmek gerek.1 Ocak 2005 yılından itibaren altı sıfırın atıldığını görüyoruz. Kafaların karışmaması için,  2005 ve sonrasını ele alalım. 2005 yılında brüt asgari ücret 488,70 lira iken damga vergisi ve benzeri şeyler ile 138 liralık kesinti sayesinde net asgari ücret 350,15 liraya düşmektedir. 2006 yılında brüt asgari ücret 531 liraya yükselmiş, ancak kesintiler toplamı ile 150,54 liralık kesintiden sonra net asgari ücretin 380,46 liraya düştüğünü görüyoruz.Bunun sebebi de gelir vergisi tutarı, damga vergisi gibi kesintilerin ücret artırımlarından bağımsız olarak değişiklik göstermesidir. Tabloya baktığımızda kesinti oranı en yüksek olan tutar türü gelir vergisi tutarıdır. Asgari ücret zaten adı üzerinde "asgari" bir ücret olduğu için, halka zar zor yetmektedir ve zaten günümüz kapitalist sisteminde her şeye vergi uygulanmaktadır. Tek çocuklu aileler bile geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Bu ücretlerin halka yetebilmesi için, tutarlarda – özellikle gelir vergisi tutarında- indirim yapılmalıdır. 

2139