Açık Veri ve Veri Okuryazarlığı Eğitimi, Veri Kampı, ı.Ulusal Açık Veri Konferansı Tamamlandı 

  • Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği PTT Tunus Caddesi Şubesi PK 40 Çankaya / Ankara

  • +90 (0312) 911 3073

  • info@avvg.org.tr

 

Duyuru



Açık Veri ve Veri Okuryazarlığı Eğitimi, Veri Kampı, ı.Ulusal Açık Veri Konferansı Tamamlandı

Açık Veri ve Veri Okuryazarlığı Eğitimi, Veri Kampı, ı.Ulusal Açık Veri Konferansı Tamamlandı






AVVG Derneği'nin yürüttüğü ve İngiltere Büyükelçiliği İkili İşbirliği Programı kapsamında finanse edilen "Açık Veri ve Veri Okuryazarlığı Projesi" tamamlandı. Proje kapsamında STÖ temsilcilerinden, öğrenci, akademisyen ve uzmanlardan oluşan 400 kişi Veri Gazeteciliği Çevrim içi Eğitimlerine katıldı. 


Çevrimiçi Eğitimler sonunda "İsteğe Bağlı Veri Güdümlü Final Projesi" üreten 17 katılımcı ve proje ekibi ile eğitmenlerin katılımıyla ile Veri Okulu Kampı düzenlendi. 
 

Projenin kapanış etkinliği olarak 50 kişinin katılımı ile Türkiye'de ilk defa Ulusal Açık Veri Konferansı gerçekleştirildi. Konferansta temel verilerin teknik açıklığının önemine dikkat çekildi, açık veri ile yaratılabilecek sosyal, ekonomik fayda örneklerle ele alındı ve Türkiye'de açık veri ekosistemini nasıl geliştirileceği tartışıldı.

Veri Kampı & Sunumlar & İçerikler: 

Veri Kampı 1.Gün Programı: http://avvg.org.tr/yazilar/86-igun%7C-avvg-veri-kampi-programi-.html

Veri Kampı 2.Gün Programı: http://avvg.org.tr/yazilar/87-iigun%7C-avvg-veri-kampi-programi.html

Veri Kampı 3.Gün Programı: http://avvg.org.tr/yazilar/88-liigun%7C-avvg-veri-kampi-programi.html

Konferans Programı& Sunumlar &İçerikler:

Açık Veri Konferansı Programı:  http://www.avvg.org.tr/yazilar/89-iulusal-acik-veri-konferansi-2016.html